piedāvājumi pārmaiņam

Pieredzētais

iedvesmai

Mēdz sacīt, ka neveiksmju nav, ir tikai pieredze.  

Pārmaiņu rezultātā gūtā pieredze ir divtik vērtīga un nu nekādi nevarētu tikt dēvēta par neveiksmi. Pilnīgi noteikti tā ir veiksme. Tā ir apzināta cilvēku izvēle veidot savas dzīves veiksmes stāstus. Stāstus, kas iedvesmo. Iedvesmo arī citus pārmaiņām. Pieredze un stāsti pārmaiņu iedvesmai. Nedaudz šeit, bet daudz vairāk un dziļāk manā blogā "Es mainos" >>

“Kopš tā laika, kad kā jauna meitene atnāci mācīties uz Liepāju, visu laiku esi rakusi un mācījusies. No kurienes tevī šis dzinulis?- Man vienkārši ir interesanti sevī atklāt ko jaunu, jaunas sakarība. Ieraudzīt, kā kaut kas strādā. Es esmu dabīgi tendēta vienkārši plūst. Varbūt tādēļ arī koučings un eneagrammas pieeja mani saista."

“Inta ar vienkāršo, draudzīgo attieksmi pret klausītājiem radīja kopības sajūtu. Tika mazinātas bailes ielūkoties sevī un radās interese saprast arī līdzcilvēkus. Sarunai atverās un sāka runāt pat tie klausītāji, kuri agrāk nekad nav runājuši par savām sajūtām.”

// Iveta Ansone par semināru "Eneagramma vadītājam, kurš prot komunicēt"

“Pateicoties Intai es esmu atradusi sevi. Transformācijas spēle, eneagrammas, mērķu uzstādīšana, vienkārša blakus pasēdēšana. Viss ir mūsu rokās, lai dzīvotu laimīgu un saskaņā ar sevi. O, nē tas nenotiek uzreiz, bet sākums ir uzdrīkstēšanās un drosme.”

/// Guna Eglīte